Programos pavadinimas Sveikas kognityvinis senėjimas, lengvas pažinimo sutrikimas, demencija-ankstyva ir diferencinė diagnostika, prevencijos ir gydymo metodai. Kursas skirtas Alytaus, Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskričių visų profesinių kvalifikacijų gyd.
Mokymų pradžia 2021 m. spalio 4 d.
Mokymų pabaiga 2021 m. spalio 29 d.
Mokymų trukmė (val.) 40
Padalinys Medicinos fakultetas
Klinikinės medicinos institutas
Neurologijos ir neurochirurgijos klinika
Užsiėmimų adresas M. K. Čiurlionio g. 21, Vilnius
Dėstytojas arba programos vadovas prof. Gintaras Ferdinandas Kaubrys
Programos turinys

Sveikas kognityvinis senėjimas ir su amžiumi susijęs kognityvinis pablogėjimas. Įvadas į kognityvinę neurologiją. Kognityvinės (pažinimo) funkcijos, jų klasifikacija, rūšys, struktūra, terminologija. Kognityvinių funkcijų anatomija, lokalizacija ir neurofiziologija. Kognityvinių funkcijų sutrikimai (amnezija, afazija, apraksija, agnozija ir kt.) ir jų patofiziologija. Kognityvinis neurologinis ištyrimas. Elektrofiziologiniai kognityviniai tyrimai (P300ir kt.). Laboratoriniai ir neurovizualiniai tyrimai sergant ligomis, sukeliančiomis demencijos sindromą. Sąmonės sutrikimo sindromai. Jų samprata, kriterijai, rūšys ir jų įtaka kognityvinių sutrikimų ir demencijos ankstyvai diferencinei diagnostikai. Lengvas kognityvinis sutrikimas. Demencijos sindromo samprata, apibrėžimas, stadijos ,reikalavimai ankstyvai diagnostikai ir ankstyvos diagnostikos išskirtinė reikšmė artėjant ligos eigą modifikuojančio gydymo erai demencijų srityje. Demencijos sindromą sukeliančios ligos, epidemiologija, neurobiologiniai ir klinikiniai ypatumai. Alzheimerio liga: epidemiologija, neurobiologija, kriterijai, stadijos ,klinika ir ankstyva diferencinė diagnostika, gydymas, prevencija. Kraujagyslinė demencija ir krujagyslinis demencinis sutrikimas. Lewy kūnelių liga ir kitos demencijos su parkinsonizmo  sindromu. Frontotemporalinės demencijos. Spongiforminės encefalopatijos. Retos ligos pasireiškiančios demencijos sindromu. Vaistai, medicininės paskirties produktai, papildai naudojami kognityvinių sutrikimų ir demencijos gydymui ir prevencijai, jų farmakologija. Nemedikamentinės gydymo ir prevencijos priemonės: kognityvinė reabilitacija, kognityvinis ir fizinis aktyvumas. Klinikinių situacijų analizė ir sprendimai.

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Kursų dalyviai turi būti baigę medicinos studijas ir turėti licenciją verstis medicinos praktika (visų profesinių kvalifikacijų gydytojams).

Mokymosi metodai

Paskaitos ir seminarai

Vertinimo metodai

Įskaita

Išduodamas dokumentas Pažymėjimas
Kontaktinis asmuo Veronika Bičiušienė
veronika.biciusiene@mf.vu.lt
85 239 87 58