Programos pavadinimas Profilaktiniai sveikatos tikrinimai (bendras darbo medicinos kursas) (šeimos, darbo medicinos ir kitų profesinių kvalifikacijų gydytojams, atliekantiems profilaktinius sveikatos tikrinimus)
Mokymų pradžia 2021 m. balandžio 19 d.
Mokymų pabaiga 2021 m. balandžio 24 d.
Mokymų trukmė (val.) 36
Kaina 284,40 EUR
Padalinys Medicinos fakultetas
Sveikatos mokslų insitutas
Visuomenės sveikatos katedra
Užsiėmimų adresas M.K. Čiurlionio g. 21/27. Vilnius
Dėstytojas arba programos vadovas Lekt. Jelena Stanislavovienė
Programos turinys

1. Bendrieji profesinės sveikatos klausimai. Specifinių darbuotojų grupių profesinė sveikata. Profesinės ligos Lietuvoje. Su darbu susijusios ligos. 2. Rizika, pagrindiniai rizikos vertinimo principai. Cheminiai, fizikiniai, ergonominiai, biologiniai, psichosocialiniai veiksniai darbo aplinkoje. 3. Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. įsakymas Nr. 301 "Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose". 4. Asmenų, dirbančių darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika privalomasis sveikatos tikrinimas. 5. Vairuotojų sveikatos tikrinimas. Norinčių įsigyti civilinį ginklą sveikatos tikrinimas. 6. Nėščiųjų, neseniai pagimdžiusių ir krūtimi maitinančių moterų sveikatos tikrinimas. Stojančiųjų į profesinės mokyklas ir įdarbinamų nepilnamečių sveikatos tikrinimas. Darbų ir veiklos sričių, kuriose įsidarbinant ir dirbant privaloma tikrintis sveikatą dėl užkrečiamujų ligų, sveikatos tikrinimas. 7. Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimas. Vykstančių į užsienį sveikatos tikrinimas. Gydytojų ir kitų sveikatos priežiūros specialistų, norinčių gauti licenciją ar perregistruoti jos galiojimą, sveikatos tikrinimas. 8. Vidaus reikalų sistemos, muitinės, STT pareigūnų, teisėjų, advokatų ir jų padėjėjų sveikatos tikrinimas. Laivyno darbuotojų ir laivavedžių, geležinkelio, aviacijos darbuotojų sveikatos tikrinimas. 9. Teisės aktų, reglamentuojančių darbingumo lygio, neįgalumo ir pirminių specialiųjų poreikių nustatymo tvarką, apžvalga. Profesinė reabilitacija. 10. LR profesinių ligų sąrašas, jo pritaikymas. Profesinių ligų priežasčių tyrimas. 11. Profesinių ligų registras. Ginčytinų atvejų nagrinėjimas. Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos veikla. 12. Profesinių ligų diagnostika. Profesinėmis ligomis sergančių pacientų stebėjimas, gydymas, reabilitacija.

Programos tikslas

Suteikti teorines žinias ir praktinius įgūdžius gydytojams, kurie dalyvauja profilaktiniuose sveikatos tikrinimuose vykdant Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. įsakymą Nr. 301 "Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose"

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Kurso klausytojai turi būti baigę medicinos studijas ir turėti licenciją verstis medicinos praktika. Kursas skirtas šeimos, darbo medicinos ir kitiems gydytojams, atliekantiems profilaktinius sveikatos tikrinimus.

Mokymosi metodai

1. Paskaitos. 2. Praktiniai užsiėmimai.

Vertinimo metodai

Teorinės žinios ir praktiniai gebėjimai vertinamos įskaita.

Išduodamas dokumentas Pažymėjimas
Kontaktinis asmuo Teresa Semuchinienė, Renata Pupeikienė
gydytoju.tobulinimas@mf.vu.lt
(85) 236 52 66