Programos pavadinimas Medicininis pacientų rūšiavimas priėmimo - skubios pagalbos skyriuose (visų profesinių kvalifikacijų gydytojams ir slaugytojams)
Mokymų pradžia 2021 m. gegužės 10 d.
Mokymų pabaiga 2021 m. gegužės 15 d.
Mokymų trukmė (val.) 36
Kaina 284,40 EUR
Padalinys Medicinos fakultetas
Klinikinės medicinos institutas
Skubios medicinos klinika
Užsiėmimų adresas Santariškių g. 2, Vilnius
Dėstytojas arba programos vadovas Prof. Pranas Šerpytis
Programos turinys

1. Problemos aktualumas. Įvairūs rūšiavimo modeliai. Pacientų srautų valdymas. 2. Skubaus rūšiavimo mokymas, skirtas suteikti papildomų rūšiavimo įgūdžių gydytojams ir slaugytojams. 3. Rūšiavimo sistemos skubios sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kontekste. 4. Penkių kategorijų pacientų rūšiavimo modelis. 5. Komunikacijos svarba atliekant pacientų rūšiavimą. 6. Įvairių būklių pacientų rūšiavimas. Nėščiųjų rūšiavimas. Terapinė, neurologinė, kardiologinė, chirurginė, ginekologinė, infekcinė patologija. Vaikų, sergančių įvairiais susirgimais, rūšiavimas. 7. Lietuvos rajonų ir miestų ligoninės. Nuotolinis rūšiavimas. Skirtumai tarp rajono, miesto ir universiteto ligoninių rūšiavimo modelių. 8. Skausmo vertinimas rūšiuojant pacientus. 9. Traumatologinių pacientų rūšiavimas. Politraumos protokolas. 10. Medicinos teisės problemos. Teisiniai aktai, reglamentuojantys skubios pagalbos teikimą. 11. Pacientų apklausa. Komandinio darbo svarba.

Programos tikslas

Suteikti teorines žinias ir praktinius įgūdžius apie pacientų rūšiavimą skubios pagalbos skyriuose

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Kurso dalyviai turi būti baigę medicinos studijas ir turėti licenciją verstis medicinos praktika. Kursas skirtas visų profesinių kvalifikacijų gydytojams ir slaugytojams.

Mokymosi metodai

1. Paskaitos. 2. Praktiniai užsiėmimai.

Vertinimo metodai

Teorinės žinios ir praktiniai gebėjimai vertinami įskaita.

Išduodamas dokumentas Pažymėjimas
Kontaktinis asmuo Teresa Semuchinienė, Renata Pupeikienė
gydytoju.tobulinimas@mf.vu.lt
(85) 236 52 66