Programos pavadinimas Turkų kalba (A1.1)
Mokymų pradžia 2021 m. rugsėjo 14 d., 18:00
Mokymų pabaiga 2021 m. gruodžio 21 d., 20:00
Mokymų trukmė (val.) 133 (64 kontakt. val. ir 69 savarank. d. val.)
Programos apimtis kreditais 5
Padalinys Filologijos fakultetas
Baltijos kalbų ir kultūrų institutas
Užsiėmimų adresas Universiteto g. 5, Vilniaus universitetas, Filologijos fakultetas
Dėstytojas arba programos vadovas dr. Dilek Yumru
Programos turinys

Pagrindinės tarties bei kirčiavimo normos. Formuojami skaitymo ir rašymo įgūdžiai, ypatingas dėmesys skiriamas šnekamajai kalbai. Pagrindinės leksikos temos: prisistatymas, susipažinimas, buto ir žmonių aprašymas, orientavimasis gyvenimo situacijose (mieste, parduotuvėje, universitete). Gramatika: veiksmažodžių, esamasis laikas, liepiamosios ir pageidaujamosios nuosakų formos; klausiamosios dalelytės; įvardžiai; daiktavardžių linksnių galūnės; būdvardžių laipsniavimas; priklausomybės dalelytės.

Programos tikslas

Tikslas – išugdyti A1 kalbos mokėjimo lygį atitinkančią turkų kalbos komunikacinę kompetenciją. Kurso metu siekiama išugdyti kasdienės komunikacijos situacijoms pakankamus turkų kalbos skaitymo, kalbėjimo ir rašymo gebėjimus.

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Nėra

Mokymosi metodai

Paskaitos, pratybos, prezentacijos, komunikacinė didaktika: nesudėtingų tekstų skaitymas, klausymas ir aptarimas, grupės diskusija, komunikacinės pratybos poromis ir nedidelėse grupėse.

Vertinimo metodai

Kaupiamasis vertinimas.
Dalykas baigiamas egzaminu.

Profesinė veikla, jos galimybės

Baigę kursą gali toliau savarankiškai ar su grupe tęsti turkų kalbos (A2) studijas, taip pat taikyti kalbos žinias ir gebėjimus savo karjeros aplinkoje, įvairiose srityse, kur esama poreikio bendradarbiauti su Turkija, Lietuvos ir Turkijos kultūrinių, ekonominių, akademinių mainų srityse.

Programos vykdymo kalba (-os)

Anglų

Registracijos pabaiga 2021 m. rugsėjo 13 d., 12:00
Užsiėmimų tvarkaraštis

Paskaitos vyks antradienias ir ketvirtadienias 18.00 val. nuotoliniu būdu.
Pirmas susitikimas įvyks rugsėjo 14 d. 18.00 val.

Išduodamas dokumentas Pažymėjimas
Kontaktinis asmuo Rita Vickienė
rita.vickiene@flf.vu.lt
8 5 2687264