Programos pavadinimas Estų kalba (A1)
Mokymų pradžia 2021 m. rugsėjo 15 d., 17:00
Mokymų pabaiga 2021 m. gruodžio 22 d., 19:00
Mokymų trukmė (val.) 133 (64 kontakt. val. ir 69 savarank. d. val.)
Programos apimtis kreditais 5
Padalinys Filologijos fakultetas
Baltijos kalbų ir kultūrų institutas
Užsiėmimų adresas Universiteto g. 5, Filologijos fakultetas
Dėstytojas arba programos vadovas Eva Velsker
Programos turinys Gramatika: estų abėcėlė, fonetika, rašybos principai. Asmens ir skaičiaus kategorijos estų kalboje. Pagrindinės veiksmažodžių formos. Daiktavardžių linksnių sistema. Būdvardžių formos ir derinimas su daiktavardžiais. Asmeniniai, parodomieji, klausiamieji įvardžiai. Veiksmažodžių laiko kategorija (esamasis, būtasis). Skaitvardžiai. Leksika: pasisveikinimas, atsisveikinimas. Dėkojimas, prašymas. Ar jūs kalbate estiškai? Koks jūsų adresas? Kiek valandų? Kiek? Kada? Šeima. Ką veiksite šiandien?
Programos tikslas

Pagrindiniai tikslai: mokyti bendrauti estų kalba paprastose komunikacinėse situacijose siekiant A1 lygio pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis: kalbėti, rašyti, skaityti bendro pobūdžio tekstus estų kalba, ugdyti lingvistinę, sociolingvistinę ir pragmatinę kompetenciją, suteikti pamatinių žinių apie estų kalbos gramatinę sistemą.

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Nėra

Mokymosi metodai

Paskaitos, pratybos, prezentacijos, komunikacinė didaktika: nesudėtingų tekstų skaitymas, klausymas ir aptarimas, grupės diskusija.

Vertinimo metodai

Kaupiamasis vertinimas. Galutinis įvertinimas - egzaminas.

Profesinė veikla, jos galimybės

Baigę programą galės toliau tęsti estų kalbos studijas, pritaikyti įgytas žinias savo karjeros aplinkoje, kur yra bendradarbiavimo su Estija poreikis, Lietuvos ir Estijos kultūrinių, ekonominių, akademinių mainų srityse.

Programos vykdymo kalba (-os)

Anglų

Registracijos pabaiga 2021 m. rugsėjo 13 d., 12:00
Užsiėmimų tvarkaraštis

Užsiėmimai vyks pirmadieniais ir trečiadieniais 17.15-18.45 val. nuotoliniu būdu per MCTeams platformą.
Pirmoji paskaita įvyks rugsėjo 15 d. 17.15 val.

Išduodamas dokumentas Pažymėjimas
Kontaktinis asmuo Rita Vickienė
rita.vickiene@flf.vu.lt
8 5 2687264