Programos pavadinimas Estų kalba (B2.1)
Mokymų pradžia 2021 m. rugsėjo 15 d., 19:00
Mokymų pabaiga 2021 m. gruodžio 22 d., 21:00
Mokymų trukmė (val.) 133 (64 kontakt. val. ir 69 savarank. d. val.)
Programos apimtis kreditais 5
Padalinys Filologijos fakultetas
Baltijos kalbų ir kultūrų institutas
Užsiėmimų adresas Vilniaus universitetas, Filologijos fakultetas, Universiteto g. 5
Dėstytojas arba programos vadovas Eva Velsker
Programos turinys

Mokomasi gramatinių struktūrų B2.1 lygiu. Lavinami komunikaciniai estų kalbos gebėjimai. Ugdomas gebėjimas suprasti sudėtingų tekstų pagrindines mintis, demonstruoti savo galimybę dalyvauti  diskusijoje, dalyvauti pokalbyje apie darbą ir studijas, karjeros pasirinkimą, žmogaus ir tautos charakterį. Mokoma kurti aiškų tekstą, išreikšti požiūrį įvairiais klausimais.

Programos tikslas

Ugdyti pagrindinius kalbinius, komunikacinius ir tarpkultūrinius gebėjimus B2.1 lygiu lavinant visas kalbinės veiklos rūšis – klausymą, skaitymą, kalbėjimą ir rašymą pagal Bendrųjų Europos kalbų mokėjimo metmenų reikalavimus.

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Mokėti estų kalbą B1.2 lygiu.

Mokymosi metodai

Pratybos; aktyvaus mokymo(si) metodai (dialogai, situacijos, darbas poromis, užduotys grupei, diskusija).

Vertinimo metodai

Baigiamasis egzaminas

Profesinė veikla, jos galimybės

Baigę kursą gali toliau savarankiškai ar su grupe tęsti estų kalbos B2.2 lygio studijas, taip pat taikyti kalbos žinias ir gebėjimus savo karjeros aplinkoje, įvairiose srityse, kur esama poreikio bendradarbiauti su Estija, Lietuvos ir Estijos kultūrinių, ekonominių, akademinių mainų srityse.

Programos vykdymo kalba (-os)

Anglų

Registracijos pabaiga 2021 m. rugsėjo 13 d., 12:00
Užsiėmimų tvarkaraštis

Paskaitos vyks pirmadieniais ir trečiadieniais 19-20.30 val. nuotoliniu būdu per MS TEAMS platformą.
Pirmas susitikimas įvyks rugsėjo 15 d. 19 val.

Išduodamas dokumentas Pažymėjimas
Kontaktinis asmuo Rita Vickienė
rita.vickiene@flf.vu.lt
8 5 2687264