Programos pavadinimas Vengrų kalba (B1.1)
Mokymų pradžia 2021 m. rugsėjo 16 d., 19:00
Mokymų pabaiga 2021 m. gruodžio 22 d., 21:00
Mokymų trukmė (val.) 133 (64 kontakt. val. ir 69 savarank. d. val.)
Programos apimtis kreditais 5
Padalinys Filologijos fakultetas
Baltijos kalbų ir kultūrų institutas
Užsiėmimų adresas Vilniaus universitetas, Filologijos fakultetas, Universiteto g. 5
Dėstytojas arba programos vadovas dr. Noémi Bulla

bulla.noemi36@gmail.com

Programos turinys

1.Susipažinimas, žinių lygio įvertinimas, kartojimas. 2. Bemutatkozom, bemutatom a családomat…(az igeragozás rendszere) 3. Téged mi érdekel? Mit szeretsz csinálni? ( tárgy, vonzatos igék). 4. Rokonok, barátok, ismerősök, kollégák  (birtokos szerkezetek) 5.  Az európai családmodellek (szövegértés gyakorlása). 6. Kire hasonlítasz? Milyen a hajad, a szemed…?  (melléknévképzők)  7. Pirmas pakartojimas. 8. Lakást keresünk (melléknévképzők folyt., névutók ragozott alakjai hova? kérdésre). 9. Berendezem a lakásomat… (névutók ragozott alakjai hova? kérdésre). 10. Milyenek a szomszédok? (névutók ragozott alakjai hol? kérdésre; szabad, tilos, kell ). 11. Város és falu (a melléknév többes száma és fokozása) 12. Antras pakartojimas. 13. Mit csinálsz szabadidődben? (gyakoriság kif., -hat/-het, -lak/-lek). 14. Mi megy ma a moziban/színházban?(befejezettséget kif. igekötők ). 15. Zene, sport, kiállítások (-ó/-ő képző, személyes névmás ragozott alakjai). 16. Hol kirándultál a hétvégén?( múlt idő 1.). 17. Miért késett a repülő? ( múlt idő 2.). 18. A  Balatonnál /otthon  töltöttem a hétvégét…( múlt idő 3., függő mondatok: kérdések és idézetek).  19. Trečias pakartojimas. 20. Egzaminas.

Programos tikslas

Tikslas – suteikti B1.1 lygį atitinkančią vengrų kalbos komunikacinę kompetenciją. Kurso metu siekiama išugdyti kasdienės komunikacijos situacijoms pakankamus vengrų kalbos skaitymo, kalbėjimo ir rašymo gebėjimus, išlavinti požiūrio ir nuomonės raišką, preferencijų formulavimą, gyvenimo įvykių aprašymą vartojant atitinkamas kalbos formas, vengrakalbių supratimą.

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Mokėti vengrų kalbą A2 lygiu

Mokymosi metodai

Paskaitos, pratybos, prezentacijos, komunikacinė didaktika: nesudėtingų tekstų skaitymas, klausymas ir
aptarimas, grupės diskusija, rašto darbai, pranešimai.

Vertinimo metodai

Kaupiamasis vertinimas. Kurso baigimo egzaminas

Profesinė veikla, jos galimybės

Baigę kursą gali toliau savarankiškai ar su grupe tęsti vengrų kalbos B2.2 lygio studijas, taip pat taikyti kalbos žinias ir gebėjimus savo karjeros aplinkoje, įvairiose srityse, kur esama poreikio bendradarbiauti su Vengrija, Lietuvos ir Vengrijos kultūrinių, ekonominių, akademinių mainų srityse.

Programos vykdymo kalba (-os)

Anglų

Registracijos pabaiga 2021 m. rugsėjo 13 d., 12:00
Užsiėmimų tvarkaraštis

Paskaitos vyks pirmadieniais ir ketvirtadieniais 19.00-20.30 val. nuotoliniu būdu.
Pirmas susitikimas įvyks rugsėjo 16 d. 19 val. nuotoliniu būdu.

Išduodamas dokumentas Pažymėjimas
Kontaktinis asmuo Rita Vickienė
rita.vickiene@flf.vu.lt
8 5 2687264