Programos pavadinimas Vengrų kalba (A1)
Mokymų pradžia 2021 m. rugsėjo 15 d., 17:00
Mokymų pabaiga 2021 m. gruodžio 22 d., 19:00
Mokymų trukmė (val.) 133 (64 kontakt. val. ir 69 savarank. d. val.)
Programos apimtis kreditais 5
Padalinys Filologijos fakultetas
Baltijos kalbų ir kultūrų institutas
Užsiėmimų adresas Vilniaus universitetas, Filologijos fakultetas, Universiteto g. 5
Dėstytojas arba programos vadovas dr. Noémi Bulla
Programos turinys

1. Įvadas: vengrų kalbos alfabetas. 2. Pasisveikinimas, prisistatymas. 3. Žymimieji artikeliai. 4. Balsių harmonija ir asmenavimo taisyklės I. 5. Balsių harmonija ir asmenavimo taisyklės II. 6. Skaičiai ir vietą nurodantys polinksniai I. 7. Skaičiai ir vietą nurodantys polinksniai II. 8. Skaičiai ir vietą nurodantys polinksniai III. 

Programos tikslas

Tikslas – išugdyti A1.1 lygį atitinkančią vengrų kalbos komunikacinę kompetenciją. Kurso metu siekiama išugdyti paprastoms kasdienės komunikacijos situacijoms pakankamus vengrų kalbos skaitymo, kalbėjimo ir rašymo gebėjimus.

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Nėra

Mokymosi metodai

Paskaitos, pratybos, prezentacijos, komunikacinė didaktika: nesudėtingų tekstų skaitymas, klausymas ir aptarimas, grupės diskusija

Vertinimo metodai

Kaupiamasis vertinimas. Kurso baigimo egzaminas

Profesinė veikla, jos galimybės

Baigę kursą gali toliau savarankiškai ar su grupe tęsti vengrų kalbos A1.2 lygio studijas, taip pat taikyti kalbos žinias ir gebėjimus savo karjeros aplinkoje, įvairiose srityse, kur esama poreikio bendradarbiauti su Vengrija, Lietuvos ir Vengrijos kultūrinių, ekonominių, akademinių mainų srityse.

Programos vykdymo kalba (-os)

Anglų

Registracijos pabaiga 2021 m. rugsėjo 13 d., 12:00
Užsiėmimų tvarkaraštis

Paskaitos vyks pirmadieniais ir trečiadieniais 17.00-18.30 val. nuotoliniu būdu.
Pirmas susitikimas įvyks rugsėjo 15 d. 17 val. nuotoliniu būdu.

Išduodamas dokumentas Pažymėjimas
Kontaktinis asmuo Rita Vickienė
rita.vickiene@flf.vu.lt
8 5 2687264