Programos pavadinimas Vengrų kalba (B2.1)
Mokymų pradžia 2021 m. rugsėjo 14 d., 19:00
Mokymų pabaiga 2021 m. gruodžio 22 d., 20:00
Mokymų trukmė (val.) 133 (64 kontakt. val. ir 69 savarank. d. val.)
Programos apimtis kreditais 5
Padalinys Filologijos fakultetas
Baltijos kalbų ir kultūrų institutas
Užsiėmimų adresas Vilniaus universitetas, Filologijos fakultetas, Universiteto g. 5
Dėstytojas arba programos vadovas dr. Noémi Bulla
Programos turinys

1.Susipažinimas, žinių lygio įvertinimas, kartojimas. 2. A magyar köszönésformák, névhasználat, a bemutatkozási szokások 3. Mi kell a jó teljesítményhez? 4. Magyar Nobel-díjasok 5.  Magyar tájak 6. Kirándulások Magyarországon 7. Pirmas pakartojimas. 8. „Budapest, Budapest, te csodás…”9. „Nekem a Balaton a Riviéra” 10. Magyar udvariassági formák 11. Magyarország és a nagyvilág 12. Antras pakartojimas. 13. A munka világa – a munkaerőpiac, munkalehetőségek Magyarországon 14. „Magyarország apróban” (hirdetések) 15. Szolgáltatások Magyarországon 16. Magyar ünnepek 17. Az internet helyzete Magyarországon 18. Okoseszközök – élhetünk nélkülük? 19. Trečias pakartojimas. 20. Egzaminas.

Programos tikslas

Tikslas – suteikti B2.1 lygį atitinkančią vengrų kalbos komunikacinę kompetenciją. Kurso metu siekiama išugdyti visoms komunikacijos situacijoms pakankamus vengrų kalbos skaitymo, kalbėjimo ir rašymo lygius, išlavinti požiūrio ir nuomonės raišką. Numatyta skaityti autentiškus rašytinės ir elektroninės spaudos tekstus, susipažinti su iškiliais vengrų kultūros ir istorijos veikėjais, svarbiais įvykiais; sisteminti gramatikos žinias komunikacijos kontekste

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Mokėti vengrų kalbą B1.2 lygiu

Mokymosi metodai

Paskaitos, pratybos, prezentacijos, komunikacinė didaktika: tekstų skaitymas, klausymas ir aptarimas, grupės diskusija, rašinėliai įvairiomis spaudoje gvildenamomis temomis, naudojant autentišką medžiagą.

Vertinimo metodai

Kaupiamasis vertinimas.
Kurso baigimo egzaminas.

Profesinė veikla, jos galimybės

Įgytas žinias galima pritaikyti vystant verslo ar kultūrinius santykius, darbo ir tarpkultūrinėje aplinkoje ir asmeniniams tikslams.

Programos vykdymo kalba (-os)

Vengrų

Registracijos pabaiga 2021 m. rugsėjo 13 d., 12:00
Užsiėmimų tvarkaraštis

Paskaitos vyks trečiadieniais 19.00-20.30 val. ir penktadieniais 17.00-18.30 val. nuotoliniu būdu.
Pirmas susitikimas įvyks rugsėjo 15 d. 19 val. nuotoliniu būdu.

Išduodamas dokumentas Pažymėjimas
Kontaktinis asmuo Rita Vickienė
rita.vickiene@flf.vu.lt
8 5 68 7264