Programos pavadinimas Kroatų kalba (A1)
Mokymų pradžia 2021 m. rugsėjo 23 d., 18:00
Mokymų pabaiga 2021 m. gruodžio 23 d., 20:00
Mokymų trukmė (val.) 133 (64 kontakt. val. ir 69 savarank. d. val.)
Programos apimtis kreditais 5
Padalinys Filologijos fakultetas
Baltijos kalbų ir kultūrų institutas
Užsiėmimų adresas Universiteto g. 5, Filologijos fakultetas Paskaitos vyks pirmadieniais 19 val. ir ketvirtadieniais 18 val. nuotoliniu būdu Pirmasis susitikimas įvyks rugsėjo 23 d. 18 val.
Dėstytojas arba programos vadovas Katarina Novak
Programos turinys

1.       Upoznajmo Hrvatsku i hrvatski jezik; Dobro došli! [Let's meet Croatia and Croatian language; Welcome!]

2.       Ljudi – zanimanja, nacionalnosti [People – professions, nationalities]

3.       Naši poznanici, prijatelji i obitelj [Our acquaintances, friends, and family]

4.       Karakteristike stvari i ljudi [Characteristics of things and people]

5.       Informacije o Hrvatskoj i Hrvatima [Information on Croatia and Croatians]

6.       Znam, hoću, mogu [I know, I will, I can]

7.       Hajdemo! [Let's!]

8.       Dobar tek! [Enjoy your meal!]

9.       Odijelo (ne) čini čovjeka [A suit does (not) make a man]

10.   Gdje živimo? [Where do we live?]

11.   Gdje ste bili? [Where have you been?]

12.   Planiramo putovanja i izlete [We are planning travels and excursions]

13.   Male stvari koje život znače [The little things that mean the most]

14.   Školovanje, posao, svakodnevica [Education, job, everyday life]

15.   Putujmo zajedno [Let's travel together]

16.   Zajedno u Hrvatskoj [Together in Croatia]

17.   Brojimo novac, sate, dane, godine... [We are counting money, hours, days, years...]

18.   Zdravlje i sport [Health and sport]

19.   Volim te! [I love you!]

20.   Ovo nije zbogom [This is not goodbye]


Programos tikslas

Tikslas – išmokti komunikuoti kroatų kalba (A1 lygiu) įprastose kasdienėse situacijose apie žinomus dalykus:
- suprasti bendro pobūdžio trumpus tekstus ar būtiniausius dokumentus (skelbimai, plakatai, informaciniai pranešimai ir kt.);
- suprasti nesudėtingus tekstus ir posakius, susijusius su svarbiausiomis gyvenimo sritimis;
- pasiteirauti informacijos ar ją suteikti, papasakoti apie save, savo šeimą, savo išsilavinimą, artimiausią
aplinką, būtiniausius poreikius;
- užrašyti paprastą tekstą (pvz. sveikinimą ar linkėjimus ant atvirlaiškio, kvietimą į šventę), į anketas ar oficialius dokumentus teisingai įrašyti asmens duomenis

Mokymosi metodai

Komunikaciniai metodai (pratybos); aktyvaus mokymo(si) metodai (dialogai, situacijos, darbas poromis, užduotys grupei, diskusija).

Vertinimo metodai

Kaupiamasis vertinimas. Baigiamasis egzaminas

Profesinė veikla, jos galimybės

Baigę kursą gali toliau savarankiškai ar su grupe tęsti kroatų kalbos A2 lygio studijas, taip pat taikyti kalbos žinias ir gebėjimus savo karjeros aplinkoje, įvairiose srityse, kur esama poreikio bendradarbiauti su Kroatija, Lietuvos ir Kroatijos kultūrinių, ekonominių, akademinių mainų srityse.

Programos vykdymo kalba (-os)

Anglų

Registracijos pabaiga 2021 m. rugsėjo 21 d., 15:00
Užsiėmimų tvarkaraštis

Pirmasis susitikimas įvyks rugsėjo 23 d. 18 val. nuotoliniu būdu
Paskaitos vyks pirmadieniais 19 val. ir ketvirtadieniais 18 val. nuotoliniu būdu

Išduodamas dokumentas Pažymėjimas
Kontaktinis asmuo Rita Vickienė
rita.vickiene@flf.vu.lt
8 5 2687264